Ons profiel
Waarom we doen
wat we doen


Ieder mens leeft en werkt op zijn of haar eigen manier.


De manier waarop we onze omgeving vormen naar de manier waarop we haar (wensen te) gebruiken vormt de basis van onze visie.

Wanneer je iets wilt bouwen, moet je een plan hebben. Een plan vraagt om antwoorden en weldoordachte beslissingen. Antwoorden vindt je door te doorgronden wat mensen nu precies willen. Dat is een reis op zich, waarbij het van belang is niet alleen na te denken over het probleem of de wens die zich nú manifesteert, maar zeker ook te kijken naar de mogelijkheden die in de onbekende toekomst verscholen liggen. Hoe men een gebouw gebruikt, of het nu een huis betreft of een werkplek, het gebruik van de ruimtes in een pand verschilt per persoon, per huishouden, per bedrijfstak en per cultuur.

Daarom bedenken wij gebouwen vanuit het hart
Wij luisteren bij de ontwikkeling van een gebouw niet naar onszelf en naar onze eigen artistieke aspiraties. In de eerste plaats gaan wij uit van de mens met al haar specifieke dromen en praktische wensen. Op die manier vormt zich als vanzelf een verdeling en distributie van ruimte. Die ruimtes vertalen zich vanuit het ‘hart’ naar buiten toe, waarna het exterieur zich op een creatieve manier naar het interieur schikt. Wij zijn er van overtuigd dat dit de beste manier is om te komen tot de beste woningen, de mooiste en meest functionele werkruimtes en de meest toekomstbestendige agrarische bedrijven.

Maatschappelijk betrokken


Naast onze reguliere werkzaamheden zijn we ook maatschappelijk betrokken bij diverse organisaties, stichtingen en verenigingen.

Zo ondersteunen wij Tennisvereniging de Greensetters, Voetbalvereniging Renado en PSV de Oorsprong met onze kennis en expertise.

Deel ons op
of
kopiëer onderstaande link

https://www.bbhaverkamp.nl/over-ons/bedrijfsprofiel