Zakelijk

Sportpaardenkliniek Wolvega - Oldeholtpade


Uitbreiding sportpaardenkliniek

Diereigenaren stellen hoge eisen aan kwalitatief hoogwaardige behandelruimtes voor sportpaarden. Om hieraan te kunnen voldoen is de bestaande kliniek intern volledig vernieuwd. De interne logistiek van de paarden, de hoogste hygiëne eisen, effeciëntie en uitstraling hebben een belangrijke rol gespeeld in het nieuwe ontwerp van de plattegronden.

Tevens is het naastgelegen melkveebedrijf bij de sportpaardenkliniek betrokken. Deze bestaande bedrijfsgebouwen zijn compleet voorzien van een nieuwe inrichting, zodat deze optimaal gebruikt kunnen worden voor het behandelen van de paarden.

Meer zakelijke projecten