fbpx

Ontwerpen

Ieder bouwplan heeft unieke kansen.
Ontwerpen maken vanuit jouw perspectief, dat is onze kracht!

In een persoonlijk gesprek brengen we uw wensen in kaart.

Aan de hand van uw programma van eisen, de kavel, wetgeving en budget maken we een schetsontwerp. Wij maken van het ontwerp een 3D presentatie waardoor u  een goed beeld krijgt van het ontwerp.

We geven inzicht in de totale investeringskosten.Dus niet alleen de bouwkosten, maar alle kosten die gemaakt moeten worden voordat het pand in gebruik genomen kan worden.

Soms is het verstandig om de gemeente in een vroeg stadium te betrekken bij het bouwplan. Hiermee kunnen we in het vervolg van het traject tijd winnen.

Vergunningen

De omgevingsvergunning, sloopmelding en het bestemmingsplan, wij vragen ze voor je aan en zorgen voor een soepel verloop van de procedures.

Niet voor alle bouwwerkzaamheden moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Steeds meer bouwwerken zijn vergunningsvrij. Wij kunnen dit voor je checken.

Wil je zelf onderzoeken of je bouwplan vergunningsvrij is? www.omgevingsloket.nl

Het bouwplan dient te voldoen aan de regels uit het bouwbesluit. Hiervoor maken we vergunningstekeningen en berekeningen. Wij vragen de omgevingsvergunning voor je aan en zorgen voor een soepel verloop van de procedures.

Het bouwplan dient te passen in de regels van het bestemmingsplan. Mocht het plan niet helemaal passen? We kunnen samen met jullie onderzoeken of dit wellicht aangepast kan worden.

Zelf je bestemmingsplan checken? www.ruimtelijkeplannen.nl

Voor boeren een bekend begrip, de NB vergunning. Wij maken de benodigde uitstoot berekeningen en dienen de aanvraag in bij de provincie.

Werktekeningen

Een plan is pas perfect als alle details kloppen. Deze details leggen wij vast in het bestek en op tekeningen, die hét middel zijn om offertes aan te vragen!

Een plan is pas perfect als alle details kloppen. We verwerken de laatste opmerkingen in de tekeningen en in nauw overleg met een constructeur wordt het plan technisch uitgewerkt.

In het bestek, of wij noemen het liever technische omschrijving, worden alle details vastgelegd die niet op tekening kunnen. Zo weet de aannemer precies wat er van hem wordt verwacht.

Samen met jullie zoeken we een geschikte aannemer voor het bouwproject. We kunnen dit op verschillende manieren doen. Samen met jullie bepalen we hiervoor de meest geschikte strategie.

Bouwbegeleiding

Tijdens de bouw nemen wij de bouwbegeleiding voor onze rekening, zodat het bouwproces een feestje wordt! 
 

Vaak is het handig om voordat de schop de grond in gaat met alle uitvoerende partijen e.e.a. af te stemmen. Zo weet iedereen wat er wanneer van hem wordt verwacht.

We kunnen op een bepaalde frequentie bouwvergaderingen plannen of we kunnen ad-hoc bouwbegeleiding afspreken. Wat voor jullie bouwplan maar van toegevoegde waarde is.

Vlak voordat de aannemer zijn gereedschap opruimt lopen we samen met jullie en de aannemer een roden over de bouw. We beoordelen of e.e.a. volgens afspraak is gerealiseerd. Des gewenst maken we hiervan een proces verbaal van aanbesteding.

Kostencalculator downloaden

Laat hieronder je gegevens achter en je ontvangt binnen enkele ogenblikken de kostencalculator in jouw mail.