Agrarisch

Gras - Doniaga


Verbreding van een bestaande ligboxenstal in oostelijke richting, tevens is de hele bovenbouw vervangen. De helft van de bestaande ligboxenstal is ingericht voor droge koeien en jongvee.

Technische gegevens
staltype 4 rijen ligboxen, voerpad in midden (3-0-1)
lengte 40 meter
breedte 25 meter
melkstal 2 x 5 visgraat
vloertype Roostervloer