Agrarisch

Kooistra - Eagum


Nieuwbouw van een vrijstaande ligboxenstal aan de zuid-oost zijde van het bestaande bedrijf.

Technische gegevens
staltype 6 rijen ligboxen, voerpad in midden (3-0-3)
lengte 77 meter
breedte 36 meter
melkstal 4 melkrobots (DeLaval)
vloertype Swaans G2 en G3