oog voor jullie werkplezier
Agrarisch


oog voor de toekomst
Agrarisch


oog voor jullie bedrijf
Agrarisch


Boeren met toekomstperspectief

“Ik heb het boerenbedrijf overgenomen van mijn vader. Mijn vader heeft het op zijn beurt overgenomen van zíjn vader. Als je weet wat de geschiedenis is van dit boerenbedrijf en deze 'pleats', dan spring je daar toch zorgvuldig mee om? Maar... er moet wel brood op de plank, je kunt haast niet anders dan blijven groeien en innoveren." Aldus Andries Wijbenga.

Het verhaal van

Melkveebedrijf Wijbenga


Familie Wijbenga is alweer de zesde generatie agrariërs van het boeren familiebedrijf. Het bedrijf kent zijn oorsprong als gemengd bedrijf maar is nu voortgezet als melkveehouderij aan de Dokkumerwei in Hantumhuizen. Hoewel Andries Wijbenga heel goed wist wat hij wilde, zijn er altijd zaken waar je niet bij stilstaat als je er met je neus bovenop zit.

Want: leveren de korte termijn-plannen die je voor ogen hebt wel het gewenste effect op? Hoe zorg je er voor dat je boerenbedrijf de tand des tijds kan doorstaan en dat je opvolger voldoende mogelijkheden blijft houden om fijn te kunnen blijven werken? Hou ik wel genoeg rekening met eventuele innovaties en wat heeft dat voor effect op mijn boerderij en omgeving?


Haverkamp wordt al lange tijd ingeschakeld door agrariërs omdat wij weten wat er speelt wanneer je werkzaam bent in de agricultuur of veehouderij. Deze ondernemende agrariërs gingen je voor.

Diensten

Wat we het liefst doen


KENNISMAKEN ONTWERPEN VERGUNNINGEN WERKTEKENINGEN BOUWEN
In een persoonlijk gesprek bespreken we al je wensen en behoeftes. Deze vertalen wij in een offerte die aansluit bij jouw (ver)bouwtraject.  Ieder bouwplan heeft unieke kansen.
Ontwerpen maken vanuit jouw perspectief, dat is onze kracht!
De omgevingsvergunning, sloopmelding en het bestemmingsplan, wij vragen ze voor je aan en zorgen voor een soepel verloop van de procedures. Een plan is pas perfect als alle details kloppen. Deze details leggen wij vast in het bestek en op tekeningen, die hét middel zijn om offertes aan te vragen! Tijdens de bouw nemen wij de bouwbegeleiding voor onze rekening, zodat het bouwproces een feestje wordt! 
 


 

Specialismen

Waar we goed in zijn


ONTWERPEN
• 3D impressies
• Kostenraming
• Overleg gemeente & welstand

VERGUNNINGEN
• Tekenwerk voor bouwvergunning
• Bestemmingsplan wijziging
• Binnenplanse ontheffing
• Milieumelding
• Milieuvergunning
• NB-vergunning
• Sloopmelding of sloopvergunning
• Ammoniak depositie berekening
• Geur- en fijnstof berekening

WERKTEKENIGNEN
• Tekenwerk voor uitvoering
• Bestek
• Selectie aannemer
• Organisatie aanbesteding

BOUWEN
• Bouwbegeleiding
• Oplevering

Deel ons op
of
kopiëer onderstaande link

https://www.bbhaverkamp.nl/projecten/agrarisch